O mnie

Jestem psychologiem, specjalistą do spraw psychoprofilaktyki i pomocy psychologicznej.
Zajmuję się wspieraniem dzieci, młodzieży i dorosłych
w radzeniu sobie z osobistymi trudnościami i wyzwaniami życia.
W pracy z ludźmi kieruję się maksymą Miltona Ericksona:
„Szczęście to zdolność wykorzystania tego, co zostało Ci dane.”
Dążę do tego, żeby człowiek sam potrafił odkryć swoje własne zasoby i potencjały,
aby mógł obrać własną drogę rozwoju i tworzyć trwałe relacje z innymi ludźmi.
Pomagam ludziom poszukującym swojej tożsamości i sensu życia zrozumieć,
co jest dla nich największą wartością, by czuli się silni i dobrzy,
żeby sami odnaleźli własną drogę życia najbardziej im odpowiadającą,
by samodzielnie potrafili podejmować decyzje i brali odpowiedzialność
za siebie samych i za podjęte decyzje.
Pomagam też ludziom w zrozumieniu swoich uczuć, motywacji i zachowań,
by potrafili zrozumieć swoje problemy i umieli radzić sobie z nimi.
Oferuję pomoc w uwolnieniu się od uciążliwych dolegliwości,
w pokonywaniu życiowych wyzwań i trudności, w odkrywaniu własnych
możliwości oraz w odnalezieniu własnej drogi i osobistego sensu życia.

Pracuję z dziećmi z zaburzeniami wieku rozwojowego.
Prowadzę zajęcia stymulujące rozwój poznawczy i umysłowy dzieci
oraz zajęcia wspierające ich rozwój społeczno – emocjonalny.
Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży dostosowuję odpowiednio
do ich potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych.
Pomagam też rodzicom udzielając im wsparcia w wychowaniu dziecka
z zaburzeniami zachowania czy innymi zaburzeniami wieku rozwojowego.

Do każdego człowieka i jego problemów podchodzę hollistycznie dążąc do przywrócenia
równowagi zarówno w wymiarze psychologicznym jak i fizycznym.
Metodę dobieram uwzględniając indywidualne potrzeby, problemy
i możliwości psychofizyczne pacjenta.

Mój profil zobaczyć można również na portalu
Znany Lekarz oraz abcZdrowie.

Kontakt telefoniczny: 505 075 298,
e-mail: psycholog24x@gmail.com

Istnieje też możliwość konsultacji online,
np. za pośrednictwem komunikatora Skype.